Tài khoản

DandiHome chỉ dùng duy nhất một số tài khoản dưới đây:

Số tài khoản: 0011.0043.61176
Ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Hội sở chính (HN)
Chủ tài khoản: Đinh Thị Thanh