Tài khoản

DandiHome chỉ dùng duy nhất một số tài khoản dưới đây:

Số tài khoản: 0988.4567.95
Ngân hàng: MB bank Ngân hàng Quân đội
Chủ tài khoản: Đinh Thị Thanh